1. Home
 2. Docs
 3. Bestrijding van ongediert...
 4. vogels
 5. Kauw nest in de schoorsteen – waarom?

Kauw nest in de schoorsteen – waarom?

Kauwen in de schoorsteen: Waarom en hoe te weren

Kauwen zijn intelligente vogels die graag in schoorstenen nestelen. De beschutte omgeving en veiligheid die de schoorsteen biedt, maken deze tot een ideale nestplaats. Echter, kauwennesten in de schoorsteen kunnen ook overlast veroorzaken. In dit artikel bespreken we de redenen waarom kauwen in schoorstenen nesten, de mogelijke overlast en verschillende methodes om kauwen te weren.

kauw in de schoorsteen

Waarom nestelen kauwen in de schoorsteen?

 • Veiligheid: De hoogte en ontoegankelijkheid van de schoorsteen beschermt kauwen tegen roofdieren.
 • Beschutting: De schoorsteen biedt warmte, droogte en bescherming tegen weersomstandigheden.
 • Nestmateriaal: De schoorsteen kan takjes, bladeren en ander nestmateriaal bevatten.
 • Nabijheid van voedsel: Kauwen vinden in de omgeving van de schoorsteen vaak voedsel.
 • Sociale interactie: Kauwen nestelen graag in kolonies, en schoorstenen in de buurt van andere nesten kunnen aantrekkelijk zijn.

Overlast door kauwennesten in de schoorsteen:

 • Verstopping: Nesten kunnen de schoorsteen verstoppen, wat kan leiden tot rookterugslag en brandgevaar.
 • Geluidsoverlast: Kauwen kunnen veel lawaai maken, vooral tijdens het broedseizoen.
 • Vervuiling: Kauwenpoep kan de schoorsteen en de omgeving vervuilen.

How can we help?